Mobiliteitsdienstverband met PROFAS

PROFAS Mobility

INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER
Met PROFAS Mobility nemen wij de werkgeversrol van u over.
Uw medewerker neemt ontslag en komt per gelijke datum in dienst bij PROFAS met dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Vanuit dit dienstverband met PROFAS begeleiden wij uw (ex)medewerker naar een volgende loopbaanstap. Van werk naar werk dus. Dat kan weer een dienstverband zijn, maar het komt ook regelmatig voor dat de medewerker voor het zelfstandig ondernemerschap kiest. Ook daarin begeleiden wij uw medewerker.

Dit heeft voor u als werkgever de volgende voordelen.

 • U heeft nu uw handen vrij om de functie naar eigen inzicht in te vullen;U laat in uw organisatie zien dat er op een gewogen wijze met medewerkers wordt omgegaan;
 • U krijgt bij detachering van de medewerker 80% van het detacheringbedrag retour;
 • U bent aanzienlijk voordeliger uit met PROFAS Mobility dan bij een (dure) ontslagprocedure.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor meer informatie
Wilt u ervaringen van andere werkgevers horen over PROFAS Mobility? Wij brengen u graag in contact met hen.

PROFAS Mobility

INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER

Loskomen - Ontwikkelen van aanbodgericht naar behoeftegericht acteren

Algemene Introductie
Samen met uw werkgever heeft u besloten om vrijwillig of wellicht onvermijdelijk een volgende loopbaanstap te gaan maken buiten uw huidige organisatie.
Onze dienst Mobility voorziet erin dat u vanuit een mobiliteitsdienstverband met PROFAS kunt werken aan uw volgende loopbaanstap. Anders dan bij een outplacementtraject bent u niet meer in dienst bij uw huidige werkgever maar bent u in dienst bij PROFAS met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Vanuit dit dienstverband met PROFAS begeleiden wij u naar een volgende loopbaanstap.

U kunt nu volledig uw energie en tijd besteden aan het - samen met de loopbaancoach en de jobcoach van PROFAS en met behoud van arbeidsvoorwaarden - vinden van een nieuwe werkkring.

Dit heeft voor u de volgende voordelen

 • U wordt vanuit een nieuwe positie persoonlijk en actief door een loopbaancoach en jobcoach begeleid naar een volgende stap in uw loopbaan;
 • 80% van de medewerkers die het van werk naar werk traject gevolgd hebben, heeft binnen een jaar ander werk;
 • U heeft geen hiërarchische relatie meer met uw oude werkgever en u kunt zich nu volledig op uw volgende loopbaanstap richten;
 • Indien u dat wenst wordt er samen met u een Financial Lifeplannning opgesteld;
 • Uw kandidatuur wordt binnen het brede netwerk van relaties, zowel in de profit als de non profit sector, geïntroduceerd. Hierdoor worden vele contactmomenten gecreëerd;
 • U haalt meer rendement uit een dienstverband met PROFAS met begeleiding dan een eenmalige (bruto) gouden handdruk zonder perspectief op werk.

Meerdere medewerkers vanuit profit en non profit organisaties hebben met succes het PROFAS Mobility traject gevolgd.
Speciaal voor medewerkers die voor hun pensioen aangesloten zijn bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is er PROFAS Mobility Overheid B.V. dat bij het ABP is aangesloten.
Wij werken niet sector -of branchegebonden. U werkt samen met een loopbaancoach en een jobcoach.

ZO ZIET UW VAN WERK NAAR WERK TRAJECT ERUIT

1e module Intake en individuele heroriëntatie

Doel: het krijgen van regie over de eigen loopbaansituatie.
Onderdelen: intake, individuele heroriëntatie.
Werkwijze: door middel van gesprekken en gerichte oefeningen verkrijgt de kandidaat
inzicht in zijn gedachtepatroon ten opzichte van werk en de huidige situatie.

2e module Zelfbeeld en beroepsprofiel: van kansen afwachten tot kansen creëren

Doel: een helder persoons- en beroepsprofiel en weloverwogen keuzes.
Er wordt een begin gemaakt met het actieplan om te komen tot een nieuwe baan.
Onderdelen: Er wordt gewerkt aan het perfectioneren van het beeld van de eigen wensen, vaardigheden en mogelijkheden.
Daarna wordt onderzocht welke beroepen en sectoren het beste passen bij dit beeld om een keuze te kunnen maken voor de beroepen en de · sectoren die aansluiten bij het gevonden zelfbeeld.
Het onderzoeken van passende scholings- en trainingsmogelijkheden. Het volgen van groepscursus om vanuit je eigen kracht jezelf te presenteren (storytelling).
Voor startende ondernemers coaching en advisering door marketing deskundigen.
Werkwijze: Om tot een scherper beroepsprofiel te komen kan onder meer een sterkte analyse door derden ingevuld worden.

3e module Bemiddeling naar passend werk in- en extern en ingangen naar interessante organisaties extern

Doel: Bemiddeling naar passend werk
Onderdelen/werkwijze: Onderzoeken van de arbeidsmarkt;

 • het zelfstandig onderzoeken van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het verkennen van de eigen plaats.
 • Communicatie met de arbeidsmarkt: (kranten, tijdschriften, internet, netwerken; persoonlijke contacten, personal branding).
 • Succesvol presenteren door theorie en oefening.
 • Doornemen sollicitatieproces
 • Analyse van de mogelijkheden
 • Curriculum Vitae
 • Reageren via internet
 • Oefenen in gespreksvoering.

Non-verbale communicatie en houding.
Voor startende ondernemers: marktbewerking.

JOBCOACH / JOBSEEKER
Zoeken en vinden van passende mogelijkheden door:

 • Persoonlijke contacten vanuit eigen netwerk
 • Op creatieve wijze opsporen van interessante mogelijkheden en organisaties
 • Training on the job
 • Stages
 • Detachering
 • Projectmatig werken
 • Aanstelling
 • Starten als zelfstandig ondernemer

FAQ
Hoe lang duurt een mobility traject?
Omdat de unieke vraag van iedere kandidaat uitgangspunt is zal de looptijd verschillend zijn. Beschikbare tijd, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen de looptijd. Veel trajecten hebben een omvang van 6-12 tot maximaal 24 maanden. Na gemiddeld 9 maanden heeft de kandidaat weer passend, betaald werk.

Krijg ik salaris wanneer ik in het mobility traject zit?
U hebt een dienstverband bij PROFAS. Uw salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn dezelfde als bij uw oude werkgever.

Heeft mijn oude werkgever recht op inhoudelijke informatie rondom mijn mobilitytraject?
Nee, inhoudelijk wordt nooit gerapporteerd naar de opdrachtgever, alleen over het procesmatige verloop van het traject. Dus, wat is er gedaan, zit er vooruitgang in, is de kandidaat gemotiveerd en actief, dat soort zaken.

REACTIES VAN GEPLAATSTE MEDEWERKERS
Het is gelukt! Ik heb de baan. Loop helemaal met mijn hoofd in de wolken sinds de gesprekken van vanmiddag!  Die verliepen heel prettig en in een informele sfeer en ik ging helemaal geinspireerd naar huis (geweldig leuk bestuurslid dat ik nog niet kende maakte me helemaal blij)  maar ik vond het toch nog heel spannend omdat ik niet wist wie mijn concurrenten waren. Eerder dan verwacht (zou morgen zijn) kwam het verlossende telefoontje vanavond.

Enorm bedankt voor jullie support (dat oefenen gisteren was ook heel belangrijk; ik was me heel bewust van houding en actief taalgebruik, van je zwakte een deugd maken etc vandaag.) en schakel me gerust in als jullie een goed verhaal willen over Profas! Het werkt!!

Opzegging arbeidsovereenkomst
Middels deze brief wil ik mijn arbeidsovereenkomst beëindigen.
Het uiteindelijke doel een structurele baan te vinden via Profas is gelukt.
Ik heb na een periode gedetacheerd te zijn een contract aangeboden gekregen. Uiteraard heb ik deze kans op een nieuwe baan genomen en kom in dienst per 9 oktober a.s.

ONZE KWALITEITSBORGING
Wij willen de hoogst mogelijke kwaliteit behalen. Daarvoor zijn de volgende punten van belang:

 • Onze coaches zijn minimaal 35 jaar, hebben meerjarige professionele ervaring en zijn van onbesproken gedrag;
 • De coaches hebben een Academisch denk- en werkniveau;
 • De coaches zijn intensief opgeleid, worden doorlopend gecoacht en zijn in ieder geval NOBCO, NOLOC gecertificeerd.
 • Met betrekking tot persoonlijke trajecten:
  Iedere kandidaat wordt gematcht met de meest geschikte coach.
  In de eerste 4 weken na de intake kan zonder verdere argumentering in overleg van coach gewisseld worden.
  En last but not least; er is een goede controle op de borging van alle overdrachtsmomenten.

OMGAAN MET PRIVACY
Hoofdpunten uit onze privacyregeling zijn:

 • Vernietiging of overdracht van persoonlijke dossiers aan de betrokkene of belanghebbende vindt plaats 6 maanden na verstrijken van de garantieperiode zoals hierboven eerder vermeld;
 • PROFAS verstrekt geen gegevens aan derden uit de (werk) dossiers zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene of belanghebbende;
 • Kandidaten blijven te allen tijde eigenaar van test- of assessmentmateriaal en dossiermateriaal betreffende het uitstroomproces van de kandidaat;
 • Alle PROFAS coaches hebben een geheimhoudingsplicht, met boeteclausule opgenomen in hun arbeidsovereenkomst of contract. De geheimhoudingsplicht omvat zowel vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de opdrachtgever als de privacy van de kandidaten.

payoff