Mobiliteitsdienstverband

1. Intake en individuele heroriëntatie

Samen met een loopbaancoach neemt u weer de regie over uw eigen loopbaan.

2. Zelfbeeld en beroepsprofiel

Het opstellen van een helder persoons- en beroepsprofiel.

3. Bemiddeling naar passend werk

Het creëren van ingangen naar interessante organisaties en het verkrijgen van passend werk.

Inhoud van een van werk naar werk traject via een mobiliteitsdienstverband

Het traject wordt op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden ingericht. Een van onze kernwaarden is: uniek. U bent uniek in uw behoefte aan loopbaanontwikkeling.
We kunnen drie fasen in het loopbaantraject onderscheiden. De eerste fase van individuele heroriëntatie heeft als doel dat u (weer) regie krijgt over uw eigen loopbaan. Hieraan werkt u samen met uw loopbaancoach.

De tweede fase is de fase van zelfbeeld en beroepsprofiel. Het doel hiervan is dat u samen met uw loopbaancoach een helder persoons- en beroepsprofiel opstelt. U heeft hiervoor als hulpmiddel verschillende scans en testen ter beschikking. Wij hechten veel waarde aan eigen initiatief en onderzoek. Zo kunt u mogelijk participeren in lopende of op te starten onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het onderzoek Ouderen en Geluk wat onlangs gehouden is, of gesprekken houden en/of meelopen met deskundigen in het veld.

De fase van het creëren van ingangen naar interessante organisaties en het verkrijgen van passend voor u interessant werk is de laatste fase. Nu gaat u samen met uw jobcoach en/of adviseur aan de slag om weer passend werk te verkrijgen. Dit kan ook het zelfstandig ondernemerschap zijn. Ruim 1/3 van de kandidaten die wij van werk naar werk begeleiden kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Hier treft u links aan naar de websites van deze ondernemers.

Uw jobcoach helpt en ondersteunt u in het zoeken en vinden van passende mogelijkheden door bijvoorbeeld trainingen on the job, Stages, Detachering en Adviesopdrachten. Uw adviseur helpt u met het opstarten van uw onderneming.
Door de verschillende fasen heen worden er, naar behoefte, verschillende Workshops  georganiseerd die ook voor u interessant kunnen zijn. Dit zijn workshops zoals de Workshop Storytelling, Workshop Omgaan met nieuwe media, Workshop Ondernemer, Workshop Jezelf presenteren op de arbeidsmarkt.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan