Personeelsbemiddeling

.

Het lijkt zo makkelijk: even een personeelsadvertentie op een van de vele vacaturebanken plaatsen of een keuze maken uit het dagelijkse aanbod van de toegestuurde – niet gevraagde – CV’s door de verschillende w&s bureaus. Uitnodiging versturen op basis van het CV, selectiegesprek voeren en aannemen maar.

En dan gaat het vaak fout. Het gaat niet om de snelheid, maar om de juiste keuze. En om een juiste keuze te maken moet je goed weten waarmee je bezig bent. Dat begint bij een duidelijk beeld hoe het er de komende periode voor de organisatie uit gaat zien. Vervolgens welke kwaliteiten heb je nu al in huis en welke kwaliteiten heb je straks nodig? Als je dat weet kun je de juiste mensen selecteren.

.

DE FUNCTIES WAARVOOR WIJ BEMIDDELEN

Wij zijn gespecialiseerd in de rekrutering van de juiste mensen voor Verkoop functies, Human Resources functies, Financiële en administratieve functies.

Onze werkwijze

Valide informatie is de basis
Basis voor een geslaagde match is het verkrijgen van valide informatie van zowel de opdrachtgevende organisatie als ook de kandidaat.
Hiertoe houden wij een uitgebreide intake bij de opdrachtgever. Onderdeel hiervan is het definiëren van de zes essentiële competenties voor de vacature. Deze competenties worden onder andere gebruikt voor het competentiegerichte interview.

Werven via meerdere sporen
Het werven bestaat uit:

  • Het bepalen van de doelgroep;
  • Vervolgens bepalen we het zoekgedrag van deze doelgroep.

Acties die hieruit naar voren komen, kunnen zijn:

  • Adverteren, (digitale) databanken inschakelen;
  • Vanuit netwerk potentiële kandidaten actief benaderen;
  • Gebruik maken van onze ambassadeurs;
  • Een combinatie van deze acties.

SELECTEREN IS KOMEN TOT EEN GEWOGEN BEELDVORMING

Ook bij het selecteren is het van doorslaggevend belang om van de kandidaten valide informatie te verkrijgen. Door het houden van competentiegerichte interviews wordt er een juist beeld van de kandidaat verkregen.

Loopbaanankers een waardevolle aanvulling in de selectie

Door het laten invullen van een loopbaanoriëntatielijst (loopbaanankers) wordt onder andere inzicht verkregen in het loopbaanperspectief van de kandidaat.

Referenties bevestigen het gevormde beeld

Het referentie onderzoek wordt bij voorkeur mondeling met de referent gehouden.
Tenslotte kan er, wanneer er nog onduidelijkheden zijn, ondersteunend getest worden. Dit is facultatief. De opdrachtgever sluit zelf met de kandidaat de arbeidsovereenkomst af.