Re-integratie Tweede Spoor

Re-integratie tweede spoor: informatie voor de werkgever

Wanneer uw medewerker langer ziek is en niet meer in uw organisatie aan de slag kan, Wet verbetering poortwachter 2e spoor, bent u verplicht om samen met uw medewerker een passende functie buiten uw organisatie te zoeken. Dit is vaak een moeizaam en kostbaar proces waarvan de resultaten in het algemeen pover zijn.

Wij kunnen u ontzorgen door ook het dienstverband bij de fase van het 2e spoor van u over te nemen. Wij doen dit op dezelfde wijze als bij een mobiliteitsdienstverband. Graag informeren wij u in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden hiervan. Wij werken door heel Nederland en zijn niet sector- of branche gebonden.

Re-integratie tweede spoor: informatie voor de medewerker

U bent al langer arbeidsongeschikt voor uw eigen functie en komt nu in de volgende fase van arbeidsongeschiktheid te weten re-integratie 2e spoor. Dit houdt in dat u samen met uw werkgever op zoek moet gaan naar passend werk buiten uw huidige organisatie. Dit is vaak een moeizaam proces met veel rapportages. De resultaten van dit traject zijn tot nu toe mager te noemen.

Een alternatief is dat u in overleg met uw werkgever ontslag neemt en aansluitend bij ons in dienst komt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dit noemen wij een mobiliteitsdienstverband.

Wij gaan uit van uw mogelijkheden en uw loopbaanpotentieel.

Bedrijfsarts

Tijdens uw mobiliteitsdienstverband kunt u onze bedrijfsarts consulteren over de ontwikkeling van uw gezondheid in relatie tot uw loopbaanmogelijkheden. Onze bedrijfsarts hanteert tijdens de consulten onder andere de zes dimensies van positieve gezondheid zoals die hieronder zijn weergegeven.

De zes dimensies van gezondheid

Er zijn zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

  1. Lichaamsfuncties: medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie
  2. Mentale functies en beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht
  3. Spiritueel/existentiële dimensie: zingeving/mindfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
  4. Kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
  5. Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
  6. Dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL en werkvermogen.

 

Vraag vrijblijvend een gesprek aan